Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018 - 10:18
sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển Lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.222 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: