Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS giữa Ban Thường trực UBTWMTTQVN - Thanh tra Chính phủ - Bộ Tư pháp - Hội Luật gia Việt Nam - Liên Đoàn Luật sư Việt Nam
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 11 năm 2018 - 09:23
Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTWMTTQVN, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp , Hội Luật gia Việt Nam, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở


File đính kèm: Kích chuột để tài về


2.043 views

Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: