Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018 - 16:41
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế


File đính kèm: Kích chuột để tài về


2.774 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: