Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp
Thứ Ba, ngày 7 tháng 8 năm 2018 - 10:50
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.660 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: