Thông tư số 08/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp
Thứ Ba, ngày 3 tháng 7 năm 2018 - 16:00
Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp


File đính kèm: Kích chuột để tài về


2.541 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: