Quy chế phối hợp số 992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/3/2018 giữa Bộ Tư pháp-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Viện KSNDTC-TAND tối cao
Thứ Ba, ngày 8 tháng 5 năm 2018 - 15:43
Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định Tư pháp


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.763 views

Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: