Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liện hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018 - 13:56
Thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ỏ cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


2.657 views

Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: