Báo cáo số 106/BC-STP ngày 13/5/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022 - 08:32
Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính


File đính kèm: Kích chuột để tài về


50 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: