Báo cáo số 104/BC-STP ngày 11/5/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022 - 15:41
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


100 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: