Công văn số 529/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 09/5/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 9 tháng 5 năm 2022 - 15:44
V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

 

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về


63 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: