Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 5 tháng 9 năm 2017 - 14:29
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phi đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.646 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: