Báo cáo số 195/BC-STP ngày 28/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 29 tháng 8 năm 2017 - 11:21
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/7/2017 đến 15/8/2017


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.338 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: