Báo cáo số 18/BC-TTHCC ngày 25/4/2022 của Trung tâm phục vụ hành chính công
Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022 - 17:17
Tình hình tổ chức và kết quả 06 tháng hoạt động củaTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


77 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: