Báo cáo số 33/BC-VP ngày 19/4/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022 - 17:07
Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 16/3/2022 đến ngày 15/4/2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


74 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: