Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 12/4/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022 - 16:48
Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của BanThường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


File đính kèm: Kích chuột để tài về


84 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: