Thông tư số 63/2017/TT-BTP ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính
Thứ Năm, ngày 6 tháng 7 năm 2017 - 16:38
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân


File đính kèm: Kích chuột để tài về


2.708 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: