Quyết định số 60/QĐ-STP ngày 10/3/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022 - 16:55
Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo “Đề án Tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”


File đính kèm: Kích chuột để tài về


59 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: