Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình
Thứ Hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022 - 16:18
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng tư pháp huyện Lâm bình


File đính kèm: Kích chuột để tài về


90 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: