Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022 - 10:39
Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnhTuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


97 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: