Báo cáo số 17/BC-VP ngày 22/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022 - 16:03
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vịtrên địa bàn tỉnh từ ngày 16/01/2022 đến ngày 15/02/2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


139 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: