Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
Thứ Hai, ngày 19 tháng 6 năm 2017 - 07:55
Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản


File đính kèm: Kích chuột để tài về


6.692 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: