Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính
Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017 - 08:29
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính


File đính kèm: Kích chuột để tài về


3.343 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: