Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp
Thứ Ba, ngày 4 tháng 1 năm 2022 - 15:30
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


File đính kèm: Kích chuột để tài về


641 views

Tổng số: 611 | Trang: 1 trên tổng số 62 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: