Báo cáo số 06/BC-STP ngày 05/01/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022 - 11:45
Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030


File đính kèm: Kích chuột để tài về


202 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: