Công văn số 14/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/01/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022 - 10:18
V/v đề nghị báo cáo kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


188 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: