Báo cáo số 350/BC-STP ngày 17/12/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021 - 10:00
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


110 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: