Báo cáo số 352/BC-STP ngày 19/12/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 2021 - 10:43
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố


File đính kèm: Kích chuột để tài về


152 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: