Báo cáo số 348/BC-STP ngày 15/12/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 16 tháng 12 năm 2021 - 09:47
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


211 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: