Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý lưu động
Thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2015 - 12:18
Ngày 25/4/2015, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý lưu động cho các huyện. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 40 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng Tài chính, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tư pháp các huyện, Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Tại Hội nghị, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý đã triển khai, tập huấn các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý (người được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, phạm vi, hình thức trợ giúp pháp lý, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý); hướng dẫn việc tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động (xây dựng kế hoạch, cách thức tổ chức, hồ sơ trợ giúp pháp lý lưu động).. và triển khai văn bản số 223/STP-TGPL ngày 15/4/2015 của Sở Tư pháp hướng dẫn về công tác trợ giúp pháp lý lưu động trong đó hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện, hồ sơ và kinh phí trợ giúp pháp lý lưu động. Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc trong thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, về chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng kinh phí...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Hà Quang Giai yêu cầu ngay sau Hội nghị, Phòng Tư pháp các huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các đợt trợ giúp pháp lý lưu động theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2015 cho các huyện để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 223/STP-TGPL ngày 15/4/2015 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động; xác định phương hướng hoạt động, đề ra những giải pháp để trợ giúp pháp lý lưu động được duy trì thường xuyên có hiệu quả./.


Vũ Thanh Thủy 
1.877 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: