Tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 1 năm 2015 - 12:15
Ngày 22/01/2015, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng phối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 60 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp); Lãnh đạo một số phòng chuyên môn các cơ quan của Hội đồng; Tổ giúp việc của Hội đồng; đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an các huyện, thành phố; Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh; Luật sư - Cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt hoạt động tố tụng năm 2014.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng chủ trì thảo luận

 

Hội nghị đã thảo luận kết quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Các ý kiến thảo luận đều cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014 đã có nhiều chuyển biến, trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tăng 43,3% về số vụ, 77,5% về số người được trợ giúp pháp lý, trong đó số vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hướng dẫn công dân chiếm tỷ lệ trên 60%. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện trợ giúp pháp lý đúng quy định của pháp luật, đáp ứng 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý của công dân. Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư - Cộng tác viên trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng đều chấp hành đúng quy định của pháp luật; chất lượng trợ giúp pháp lý từng bước được nâng lên, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bị can, bị cáo và các đương sự theo quy định của pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã góp phần cho hoạt động tố tụng được khách quan, toàn diện, đánh giá đúng bản chất của vụ án để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp như: Việc phổ biến, quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 11 có nơi chưa đầy đủ; ở một số cơ quan tiến hành tố tụng số người từ chối trợ giúp pháp lý còn nhiều và chưa thực hiện việc trao đổi thông tin về chất lượng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư - Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để có sự điều chỉnh kịp thời; hầu hết Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh và cấp huyện mới làm thủ tục trợ giúp pháp lý trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và cho đối tượng là bị can, người bị tạm giữ, tạm giam mà chưa hướng dẫn, làm thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự và cho các đối tượng khác thuộc diện được trợ giúp pháp lý (người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan); chất lượng trợ giúp pháp lý có việc còn hạn chế, một số ít vụ án người thực hiện trợ giúp pháp lý chưa đánh giá đúng tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án hoặc đưa ra những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chưa có đủ căn cứ; Hội đồng phối hợp chưa thực hiện việc kiểm tra các hoạt động phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý ở các cơ quan có liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014, đồng thời đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc phối hợp thực hiện các nội dung mà Kế hoạch công tác năm 2015 đã đề ra, đặc biệt các ngành cần tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014./.

 

Tin: Thanh Thủy - Ảnh: Đức Thành 
1.820 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: