Sở Tư pháp Tuyên Quang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp
Thứ Tư, ngày 16 tháng 7 năm 2014 - 11:45
Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 (ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ), ngày 26/6/2014, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Thược –Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thược –Giám đốc Sở Tư pháp giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Thế Thuận – Trưởng Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh giới thiệu các quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược –Giám đốc Sở Tư pháp giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm được nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, từ đó nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành cũng như tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là hoạt động của Sở Tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin pháp luật, giúp các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời văn bản pháp luật mới ban hành, từ đó góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)./.


Minh Hiền
1.899 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: