Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014-2019
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2014 - 09:21
Ngày 07/7/2014, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; Đồng chí Dương Phạm Tường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Dân Chính Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.

 Tham dự Đại hội có các đại biểu đại diện lãnh đạo các chi bộ, chi hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên cùng 49 đoàn viên công đoàn là công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Công đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2014. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, cùng sự nỗ lực của các đoàn viên công đoàn, Công đoàn Sở Tư pháp đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2014 đề ra, đạt kết quả trên các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đoàn viên; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", hàng năm công đoàn đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, tổ chức công đoàn vững mạnh thường xuyên được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: sinh hoạt định kỳ, theo chuyên đề của công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; còn có đoàn viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm khuyết điểm, bị kỷ luật; chất lượng công tác của một số đoàn viên còn thấp; việc thăm hỏi đoàn viên bị ốm đau, thai sản có lúc chưa kịp thời; hoạt động của Ủy ban kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Nữ công còn hạn chế, chưa chủ động, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của Ban Chấp hành công đoàn.

Đại hội cũng đã thảo luận, bàn, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo, như: việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực tư pháp; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2014, đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Sở Tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đề ra.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 05 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Hữu Trúc, Phó Giám đốc Sở giữ chức Chủ tịch; Đồng chí Vũ Đức Đa, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản giữ chức Phó Chủ tịch và các ủy viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bích, Vũ Thanh Thủy và Nguyễn Thị Thu Huyền.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn sơ sở Sở Tư pháp khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 với phương châm “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quanlàm đối tượng vận động” nhằm "chuyển mạnh hoạt động công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần cùng Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội mà Ngành Tư pháp được giao"./.


Tin: Thu Huyền
Ảnh: Đức Thành
260 views

Tổng số: 238 | Trang: 1 trên tổng số 24 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: