Quyết định số 247/QĐ-STP ngày 23/11/2021 của Swor Tư pháp
Thứ Tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 - 17:07
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


148 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: