Báo cáo số 75/BC-VP ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 - 17:00
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/11/2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


184 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: