Thông báo bán đấu giá số 197/TB-TTDVĐGTS
Thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021 - 10:59
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 100m2 đất và tài sản gắn liên trên đất tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương


File đính kèm: Kích chuột để tài về


271 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: