Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế
Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021 - 08:40
Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của CP ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"


File đính kèm: Kích chuột để tài về


43 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: