Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết
Thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021 - 17:07
Ngày 13/9/2021, Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 76 điểm cầu các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành; cấp huyện, cấp xã. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Điểm cầu Sở Tư pháp do đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, với sự tham gia của 44 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị điểm cầu Sở Tư pháp

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phổ biến, quán triệt: (1) Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; (2) Đề án của UBND tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025; đồng chí Nguyễn Thế Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phổ biến, quán triệt: (1) Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030; (2) Đề án của UBND tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phổ biến, quán triệt: (1) Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; (2) Đề án của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đế năm 2025, định hướng đến năm 2030; (3) Đề án của UBND tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phổ biến, quán triệt: (1) Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; (3) Đề án của UBND tỉnh về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025; (4) Đề án của UBND tỉnh về phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, đề án, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc, hiểu rõ, có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; khẩn trương ban hành các văn bản để cụ thể hoá và triển khai thực hiện; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệu vụ, giải pháp của các nghị quyết, đề án; tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại các Nghị quyết, Đề án./.


Tin: Minh Hiền

Ảnh: Thanh Phúc, Đức Thành 

 

 
782 views

Tổng số: 246 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: