Báo cáo số 43/BC-VP ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021 - 14:14
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/7/2021 đến ngày 15/8/2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


293 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: