Thông báo số 2859/TB-BTPngày 20/8/2021 của Bộ Tư pháp
Thứ Hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021 - 16:21
V/v công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản


File đính kèm: Kích chuột để tài về


87 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: