Quyết định số 182/QĐ-STP ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2021 - 17:11
Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp


File đính kèm: Kích chuột để tài về


311 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: