Kế hoạch số 136/KH-STNMT ngày 03/8/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường
Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021 - 11:20
Triển khai thực hiện Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


252 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: