Báo cáo số 34/BC-VP ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 7 năm 2021 - 14:25
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/6/2021 đến ngày 15/7/2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


479 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: