Công văn số 827/STP- XDKTTHPL&PBGDPL ngày 26/7/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 7 năm 2021 - 09:19
triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL


File đính kèm: Kích chuột để tài về


284 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: