Công văn số 811/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 20/7/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 - 16:25
V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung


File đính kèm: Kích chuột để tài về


288 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: