Báo cáo số 09/BC-VP ngày 22/3/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ Hai, ngày 22 tháng 3 năm 2021 - 16:33
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/02/2021 đến ngày 15/3/2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


450 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: