Báo cáo số 07/BC-VP ngày 23/02/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ Ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021 - 15:55
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàntỉnh từ ngày 16/01/2021đến ngày 15/02/2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


412 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: