Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021 - 15:21
về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


File đính kèm: Kích chuột để tài về


554 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: