Thông tư số 108/2020/TT-TBC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính
Thứ Ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021 - 16:40
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-TTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản


File đính kèm: Kích chuột để tài về


766 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: