+ Ngày 28/07/2017 Ông/bà Phạm Thị Hằng, địa chỉ: trung Trực- Yên Sơn- Tuyên Quang hỏi: Năm 2016 tôi kết hôn với nguời Hàn Quốc và hiện tại đang sinh sống tại Hàn cùng chồng và con gái 2 tháng tuổi. Giờ tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam cho con thì cần những giấy tờ gì và xin nhập tịch cho con tại cơ quan nào ạ

Ngày 12/01/2018 Sở Tư pháp đã trả lời như sau:

 Về điều kiện, thẩm quyền và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho con:

- Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định:

 

“1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

 

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

 

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

 

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

 

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

 

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

 

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

 

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 

Khoản 1 Điều 21 Luật quốc tịch Việt Nam quy định: Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú.

- Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định:

 

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

 

a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

 

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

 

c) Bản khai lý lịch;

 

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

 

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

 

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

 

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

 

2. Những người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này thì được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn”.

Như vậy, Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú.