Số - ký hiệu: 152/TB-UBND Ngày ban hành: 04/11/2021
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội; BHXH
Trích yếu: Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 742/UBND-THVX Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ 09/03/2022
2 676/UBND-THVX Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ 04/03/2022
3 427/UBND-THVX Công văn Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 14/02/2022
4 336/UBND-THVX Công văn Triển khai thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 31/01/2022
5 5300/UBND-THVX Công văn Thực hiện Văn bản số 9617/VPCP-NC ngày 30/12/2021 của Văn phòng Chính phủ 31/12/2021
6 5255/UBND-THVX Công văn V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt 31/12/2021
7 5229/UBND-THVX Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 30/12/2021
8 229/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” 30/12/2021
9 154/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/09/2021
10 155/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện "Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/09/2021
11 3461/UBND-THVX Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh 17/09/2021
12 3460/UBND-THVX Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh 17/09/2021
13 151/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 13/09/2021
14 614-CV/TU Công văn tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh 12/09/2021
15 192/BC-STP Báo cáo Tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 04/09/2021
16 474/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 12/08/2021
17 2553/UBND-KGVX Công văn V/v chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (HTX Quang Minh) 26/07/2021
18 2554/UBND-KGVX Công văn V/v chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh 26/07/2021
19 2414/UBND-KGVX Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh đối với Công ty TNHH MTV Tùng Trang 18/07/2021
20 02/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 13/01/2021